Lot .I
4 000 - 6 000 €

Lionel Esteve


Untitled, 2013
Né à Lyon en 1967, vit et travaille à Bruxelles depuis 20 ans —
Geboren in Lyon in 1967, woont en werkt 20 jaar in Brussel
Acrylic sur verre — 60×55 cm
Photo Hugard & Vanoverschelde
Galerie Baronian
Cet artiste développe son travail comme un chercheur scientifique soucieux de rendre visible à travers une démarche poétique les phénomènes a priori imperceptibles de la matière, des formes et des couleurs. L'oeuvre de Lionel Estève se situe à la croisée du dessin, de la sculpture et de l ‘installation. L'informel et la fragilité, qui caractérisent ses oeuvres, éveillent notre perception d'une réalité infinie en dévoilant un espace palpable, presque tactile. Son travail joue sur l'espace, les couleurs et la perception sensorielle. Ces oeuvres rappellent l'intérêt de l'artiste pour les énergies créatrices et leurs captations. Artisan, chercheur, Lionel Estève déploie matières, lignes, couleurs dans l'intervalle du perceptible et de l'imperceptible.
—Deze kunstenaar ontwikkelt zijn werk als een wetenschappelijk onderzoeker die met een dichterlijke benadering fenomenen van materie, vormen en kleuren zichtbaar wil maken die a priori onwaarneembaar zijn. Het werk van Lionel Estève bevindt zich op het kruispunt van tekening, beeldhouwkunst en installatie. Het informele en het kwetsbare, die kenmerkend zijn voor zijn werk, wekken onze perceptie van een oneindige werkelijkheid en onthullen een voelbare ruimte, die bijna tastbaar is. Zijn werk speelt met ruimte, kleuren en zintuiglijke waarneming. Zijn werken verwijzen naar de belangstelling van de kunstenaar voor scheppende energie en het vastleggen daarvan. Als kunstenaar en onderzoeker gebruikt Lionel Estève materialen, lijnen en kleuren in de interval tussen het waarneembare en het onwaarneembare
Mes ordres d'achat
Informations sur la vente
Conditions de ventes
Retourner au catalogue
Cornette de Saint Cyr maison de ventes
6 avenue Hoche - 75008 Paris, France
Agrément 2002-379 / 2002-364
Tél : 33 (0)1 47 27 11 24
info@cornette-saintcyr.com

Quelques résultats